Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Photography by Bel.
  • Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.
  • Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Photography by Bel worden aangepast.
 1. Zelf foto’s maken
  • Tijdens de fotoshoot mogen er geen foto’s of video’s gemaakt worden met een telefoon of andere apparatuur. 
 1. Betaling
  • Indien de fotoshoot korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur. Deze factuur dient uiterlijk 3 dagen voor de fotoshoot te zijn voldaan of uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum.
  • Indien de fotoshoot langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, zal door Photography by Bel een aanbetaling worden gevraagd, afhankelijk van de boeking, van minimaal € 75,-. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Een fotoshoot komt pas definitief in de agenda te staan als de aanbetaling is bevestigd door Photography by Bel.
  • Indien de boeking langer dan twee weken voor de opdracht datum plaatsvindt, ontvangt de opdrachtgever een factuur in de week voorafgaand aan de opdracht voor het resterende bedrag van de fotoshoot. Deze factuur dient vóór de datum van de opdracht per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.
  • Voor bruidsreportages gelden er een andere betalingsregeling. Een bruiloft wordt definitief in de agenda gezet na een aanbetaling van minimaal 25% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur. Het restantbedrag dient vóór de datum van de opdracht per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de opdracht.
  • Voor nabestellingen van fotoproducten (zoals fotoalbums, digitale foto’s, canvas e.d.) ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur. Zodra de totaalfactuur is voldaan, zullen de fotoproducten zo spoedig mogelijk worden geleverd.
 1. Annuleren / Opschorten
  • Indien de fotoshoot niet door kan gaan op de afgesproken datum, dan mag de klant uiterlijk 3 dagen voor de fotoshoot de afspraak verzetten. In overleg met Photography by Bel wordt er dan een nieuwe afspraak ingepland.
  • In geval van annulering van een reeds geboekte fotoshoot of het niet komen opdagen op de dag van de shoot, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Annulering van een fotoshoot dient uiterlijk 3 dagen voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval dan mag Photography by Bel 100% van het resterende bedrag van de fotoshoot in rekening brengen.
  • Indien er sprake is van ernstige omstandigheden waardoor de klant niet meer in staat is om de fotoshoot uit te laten voeren, kan er door Photography by Bel worden bepaald dat de reeds betaalde bedragen wordt gerestitueerd.
  • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Photography by Bel niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Photography by Bel indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 1. Uitvoering werkzaamheden
  • Photography by Bel zal de uitvoering van de fotoshoot en bewerking van de foto’s naar eigen inzicht en stijl doen. Bij bewerken van de foto’s wordt er een algemeen bewerking toegepast. Hieronder valt onder ander belichting, kleur, contrast, uitsnijden en naar eigen inzicht wegwerken of verminderen van storende elementen. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Photography by Bel en kan extra kosten met zich meebrengen.
  • Na de fotoshoot wordt er door Photography by Bel naar eigen inzicht een selectie gemaakt van de te bewerken foto’s. De klant heeft geen recht op inzage van onbewerkte foto’s. Enkel de bewerkte foto’s (eindresultaat) worden aan de klant getoond. Uit deze selectie kan de klant zijn of haar keuze maken en indien gewenst extra foto’s bijbestellen.
  • Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Photography by Bel ontworpen. De fotoboeken worden voorbereid en ontworpen met de gekozen foto’s door de klant. De klant heeft, tenzij anders vermeld, geen recht op een revisie op het ontwerp van een fotoboek.
 1. Levering
  • Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 1 tot 3 weken. Photography by Bel doet altijd haar uiterste best opdrachten zo spoedig mogelijk op te leveren. 
  • Digitale fotobestanden worden altijd in hoge resolutie geleverd. De levering geschiedt per mail, tenzij anders vermeld.
  • Photography by Bel levert enkel bewerkte foto’s. Onbewerkte foto’s worden niet meegegeven, ook niet ter inzage. 
  • Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. Photography by Bel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
 1. Cadeaubonnen
  • Uitgegeven cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. andere acties. Tevens zijn cadeaubonnen niet inwisselbaar voor contanten.
  • Iedere Cadeaubon is maximaal 1 jaar geldig na uitgiftedatum. Na deze periode kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
  • Indien de cadeaubon niet ingewisseld kan worden voor waarvoor het bedoeld is, kan er door Photography by Bel een alternatief worden aangeboden.
 1. Auteursrecht
  • Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij Photography by Bel. Per fotoshoot zullen er een aantal foto’s worden gekozen voor promotiedoeleinden. Denk hierbij aan plaatsen van de foto’s op onze website, social media, flyers etc. De klant ontvangt hier geen vergoeding voor.
  • Indien de klant uitdrukkelijk niet wilt dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden, dan kan dit na de fotoshoot worden aangegeven.
 1. Privacy & Persoon gegevens
  • Photography by Bel zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummers, mailadressen etc openbaar maken of doorgeven aan derden.